Tập đoàn ASV Holdings

Công ty Cổ phần Điện lực Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Điện lực Hoàng gia là một thành viên của tập đoàn ASV Holdings đầu tư xây dựng thuỷ điện tại Đà Lạt và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới nhằm:

Cung cấp nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng. ASV Electrics đặc biệt chú trọng đến các yếu tố hiệu quả, sạch và xanh trong mọi dự án, mọi hoạt động của mình với mức độ cam kết bảo vệ môi trường cao nhất.

 

Lĩnh vực kinh doanh chính

-    Tư vấn, Đầu tư xây dựng,

-    Xây dựng công trình Thủy điện,

-    Sản xuất và bán điện,

-    Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - khu đô thị,

 

 

 

ASV Electrics hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng!

 

Xem tiếp Công ty Điện lực Hoàng Gia

 

 

Tin mới nhất

Liên kết web